Blog
Je kan als zelfstandige gebruik maken van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Vanaf wanneer richt je best een vennootschap op?
Stel. Je bent actief als zelfstandig natuurlijk persoon (znp) en je kan, ook met de nieuwe regeling, aanspraak maken op het fiscaal gunstregime voor de overdracht van auteursrechten. Je schat dat je een brutojaaromzet van 100 000 EUR (excl. btw) te realiseren voor 2023, 2024 en 2025. Voor een brutojaaromzet van 100 000 EUR is het in 2023 nog niet interessant om een vennootschap op te richten. Maar dat verandert weldegelijk vanaf 2024.
Je wil een managementvennootschap oprichten. Maar welke vennootschapsvorm kies je nu best voor je managementvennootschap?
In de meeste gevallen is de commanditaire vennootschap (CommV) de meest aangewezen vorm voor je managementvennootschap. De CommV is namelijk discreet, flexibel en goedkoop.
Je sociale bijdragen laten betalen door je ManCo: voordelig of nuloperatie?
Wanneer je het internet doorbladert, krijg je tegenstrijdige antwoorden. Sommigen zeggen dat je je netto-inkomen kan optimaliseren door je managementvennootschap je sociale bijdragen ten laste te laten nemen. Anderen zeggen dan weer dat het helemaal niets uitmaakt wie de sociale bijdragen betaalt: jijzelf als zelfstandige bedrijfsleider of je managementvennootschap.Het antwoord is plain and simple: of jij als zelfstandige bedrijfsleider dan wel je managementvennootschap de sociale bijdragen betaalt, maakt helemaal niets uit.
Zij vertrouwen hukaroi

contacteer ons