Je sociale bijdragen laten betalen door je ManCo: voordelig of nuloperatie?

November 28, 2022
Spoiler alert: een nuloperatie!

Wanneer je het internet doorbladert, krijg je tegenstrijdige antwoorden. Sommigen zeggen dat je je netto-inkomen kan optimaliseren door je managementvennootschap je sociale bijdragen ten laste te laten nemen. Anderen zeggen dan weer dat het helemaal niets uitmaakt wie de sociale bijdragen betaalt: jijzelf als zelfstandige bedrijfsleider of je managementvennootschap.

Het antwoord is plain and simple: of jij als zelfstandige bedrijfsleider dan wel je managementvennootschap de sociale bijdragen betaalt, maakt helemaal niets uit.

Wie zegt dat je je netto-inkomen kan optimaliseren door je managementvennootschap je sociale bijdragen ten laste te laten nemen, vergelijkt appelen met peren.

Laat ons dit even in detail bekijken.

Uitgangspunt: kostenneutraliteit in hoofde van de (management) vennootschap

Wanneer je dit bekijkt vanuit het perspectief van kostenneutraliteit maakt het helemaal niets uit wie nu de sociale bijdragen betaalt – jij als zelfstandige of je managementvennootschap. Het perspectief van kostenneutraliteit is doorgaans het perspectief van de (management)vennootschap.

Wanneer de sociale bijdragen ten laste worden genomen door de managementvennootschap, dan moeten die sociale bijdragen als voordeel alle aard worden beschouwd. Dat spreekt voor zich. De sociale bijdragen zijn verschuldigd door de zelfstandige natuurlijke persoon, met name jij als bedrijfsleider. Wanneer je managementvennootschap de sociale bijdragen ten laste neemt, realiseer je daarbij een voordeel – in het bijzonder een belastbaar voordeel.

Dat belastbaar voordeel alle aard is gelijk aan het bedrag van de sociale bijdragen zelf. Ook dat is evident.

Tot slot wordt het voordeel alle aard uit hoofde van de sociale bijdragen belast aan een identieke belastingvoet als de bruto managementvergoeding die je vanuit je managementvennootschap aan jezelf als bedrijfsleider betaalt.

Een rekenvoorbeeld om dit duidelijk te maken.

Als bedrijfsleider keer je jezelf een bedrijfsleidersvergoeding van 4 000 EUR bruto per maand uit. Vooralsnog betaal je je sociale bijdragen zelf (situatie A). Je wil die sociale bijdragen ten laste laten nemen van je managementvennootschap (situatie B). De totale kost in hoofde van je managementvennootschap mag evenwel niet toenemen.

Wanneer het uitgangspunt erin bestaat dat we de kost voor de managementvennootschap gelijk moeten houden, dan maakt het niet wie de sociale bijdragen betaalt.

Besluit: vanuit het perspectief van kosten neutraliteit optimaliseer je je netto-inkomen dus helemaal niet door je sociale bijdragen door je management vennootschap te laten betalen. Dit is een vestzak-broekzakoperatie.

Het “appelen-en-perenperspectief”

Laat ons nu even een ander perspectief aanhouden, waarbij we de vraag bekijken vanuit het netto-inkomen en waarbij kostenneutraliteit geen premisse is. Dan krijg je een ander verhaal – althans schijnbaar.

Laat ons het vorige voorbeeld hernemen. Je wil je managementvennootschap je sociale bijdragen ten laste laten nemen bovenop je huidige managementvergoeding. Je vennootschap betaalt dus 663,30 EUR aan sociale bijdragen in jouw plaats.

Het bedrag van de sociale bijdragen wordt toegevoegd aan je totale bruto belastbaar inkomen. Dat is evident. En aangezien jouw bruto belastbaar inkomen is toegenomen, is ook de bedrijfsvoorheffing toegenomen.

Maar de toename van de bedrijfsvoorheffing bedraagt slechts 245,21 EUR, ten opzichte van de 663,30 EUR aan sociale bijdragen die je managementvennootschap ten laste neemt. Kortom, je lijkt slechts 245,21 EUR te betalen voor een voordeel van 663,30 EUR.

Dat is evenwel een foutieve voorstelling. De kost voor de vennootschap is immers gestegen (appelen en peren, weet je wel).

Want stel dat je toch bereid zou zijn om de kost voor je managementvennootschap te laten stijgen door het bedrag van de sociale bijdragen ten laste te laten nemen, dan had je evengoed kunnen beslissen je bruto managementvergoeding te laten stijgen met het bedrag van de sociale bijdragen.

Dat hebben we gezien in het eerste rekenvoorbeeld. Voor een gelijke kost is het ten laste nemen van je sociale bijdragen door je managementvennootschap een vestzak-broekzakoperatie. Bovendien voegt het complexiteit toe aan je bedrijfsleidersrekening, complexiteit die helemaal niet dienstig is. En waarom zou je dat doen?

Besluit: of jij als zelfstandige bedrijfsleider dan wel je management vennootschap de sociale bijdragen betaalt, maakt helemaal niets uit. 

Wie zegt dat je je netto-inkomen kan optimaliseren door je managementvennootschap je sociale bijdragen ten laste te laten nemen, vergelijkt appelen met peren.

Wij raden dus aan om je sociale bijdragen zelf als natuurlijke persoon / bedrijfsleider van je managementvennootschap te betalen.

En als je bereid bent om de kost in hoofde van je managementvennootschap te doen stijgen, stellen we voor dat je die kost eenvoudigweg toevoegt aan je bruto managementvergoeding óf een voordeel alle aard toekent dat wél voordelig wordt belast.

Wil jij ontdekken hoe je je netto-inkomen wél zo optimaal kan vormgeven op basis van jouw kenmerken en voorkeuren?

Zij vertrouwen hukaroi

contacteer ons